A tesztelés ütemterve, nov. 21-22./ Harmonogram testovania, 21-22. nov.

Zverejnené 20. novembra 2020.
Bez úpravy .