A tesztelés ütemterve, nov. 21-22./ Harmonogram testovania, 21-22. nov.

20.11.2020 zverejnil/a obcms_obsah.