Preskočiť na obsah

Asistované sčítanie obyvateľov

Zverejnené 26.5.2021.

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli, zabudli alebo nemali možnosť sa sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonáva vyškolený asistent menovaný obcou, ktorý sa preukáže preukazom asistenta sčítania. Prvá možnosť je, že sa sčítate osobne na kontaktnom mieste pomocou stacionárneho asistenta. Kontaktné miesto pre dosčítanie obyvateľov je zriadené v budove obecného úradu. Druhá možnosť je, že vás sčíta mobilný asistent. Občania, ktorí sa pre závažné zdravotné alebo sociálne ťažkosti nemôžu sčítať sami, môžu požiadať o asistované sčítanie v domácnosti.

Počas doby asistovaného sčítania zavolajte na obecný úrad, číslo telefónu: 055/466 51 01.

Sčítanie je povinné pre občanov starších ako 18 rokov, neplnoletých musia sčítať rodičia či zákonní zástupcovia.

Za nesplnenie povinnosti sčítať sa hrozí obyvateľom pokuta od 50 do 250 eur.