Projekt „Zvýšenie hygienickej úrovne vo verejných budovách v obci Buzica“

Projekt zahŕňal maľbu hygienickým dezinfekčným náterom miestností troch objektov obce: dom smútku, zdravotné stredisko a obecný úrad.

Zverejnené 29. októbra 2020.
Upravené 23. septembra 2021.