Projekt „Zvýšenie hygienickej úrovne vo verejných budovách v obci Buzica“

29.10.2020 zverejnil/a obcms_obsah.

Projekt zahŕňal maľbu hygienickým dezinfekčným náterom miestností troch objektov obce: dom smútku, zdravotné stredisko a obecný úrad.