Népszámlálás / Sčítanie obyvateľov

Kategória

Dostupné jazyky: Magyar

https://nepszamlalas.sk

Zverejnené 17. februára 2021.
Bez úpravy .