Preskočiť na obsah

Obnova chovu ošípaných / A sertéstenyésztés felújítása

Zverejnené 5.11.2020.

Žiadame všetkých občanov, ktorí majú záujem o obnovu chovu ošípaných, aby pripravili svoje chovy ustajňovacie priestory pre ošípané na výkon záverečnej dezinfekcie, t.j. vykonali vyčistenie od hnoja a vybielenie ustajňovacích priestorov v termíne do 9.11.2020. Následne bude stanovený termín na výkon kontroly a záverečnej dezinfekcie vo všetkých chovoch. Povolenie na obnovu chovu ošípaných dostanú len tí registrovaní chovatelia, ktorí splnia nariadené veterinárne opatrenia a predložia na RVPS Košice-okolie čestné prehlásenie, ktoré je súčasťou tohto oznamu a bude k dispozícii na obecnom úrade. Pre otázky týkajúce sa obnovy chovu ošípaných kontaktujte veterinárnych inšpektorov na t. č. 0917 619 674 alebo elektronickou poštou na: zdraviezvierat.ks@svps.sk.

Kérjük a lakosokat, akik felújítanák a sertéstenyésztést,hogy fertőtlenítsék ki a állattartásra szolgáló helységeket 2020.11.9-ig. Engedélyt sertéstartásra csak azok a regisztrált állattartók kapnak majd, akik teljesítik a Regionális állategészségügyi és élelmiszerügyi hivatal feltételeit és benyújtják a csatolt becsületbeli nyilatkozatot. A nyomtatvány a Buzitai Községi Hivatalban is rendelkezésre áll. Bővebb információért hívják a 0917 619 674 -es mobilszámot vagy írhatnak a  zdraviezvierat.sk@svps.sk e-mail címre.