Preskočiť na obsah

Obnovuje sa zvoz triedeného odpadu podľa harmonogramu / Visszaáll a szelektív hulladék harmonogram szerinti elszállítása

Zverejnené 27.3.2020.