Obnovuje sa zvoz triedeného odpadu podľa harmonogramu / Visszaáll a szelektív hulladék harmonogram szerinti elszállítása

27.3.2020 zverejnil/a obcms_obsah.