Országos screening tesztelés községünkben / Celoplošné screeningové testovanie v našej obci

Értesítjük községünk lakosait, hogy a Covid-19 országos screening tesztelésbe falunk is bekapcsolódik. A tesztelés 2021. 01. 23-án és 2021. 01. 24-én lesz 8.00-tól 18:00-ig az ütemterv szerint a helyi kultúrházban.

Oznamujeme obyvateľom, že sa naša obec zapojí do celoplošného screeningového testovania na ochorenie Covid-19. Testovanie sa uskutoční v dňoch 23. 01. 2021 a 24. 01. 2021 od 8.00 do 18:00 podľa harmonogramu v miestnom kultúrnom dome.

Zverejnené 19. januára 2021.
Upravené 20. januára 2021.