Oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

17.6.2020 zverejnil/a obcms_obec.

Pracovisko Moldava nad Bodvou, Úsek služieb pre občana Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 15.6.2020  z dôvodu uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 je úrad otvorený podľa stránkových hodín pre klientovt.j. klienti budú vybavovaní podľa prerozdelenej agendy na jednotlivých pracoviskách.

Pohyb klientov a kontrolu dodržiavania hygienických opatrení, ako aj použitie dezinfekcie pri vstupe do úradu, ochrany tváre v zmysle pokynov hlavného hygienika, bude zabezpečovať koordinátor úradu.

Počet a pohyb klientov po pracovisku bude koordinovaný, aby nedochádzalo k väčšiemu sústredeniu klientov na jednom mieste, zachovávali sa odstupy v radoch osôb.

Z vyššie uvedeného Vám dávame na vedomie, že na pravidelné kontakty budú uchádzači o zamestnanie postupne predvolávaní telefonicky, e-mailom, resp. písomne v priebehu mesiacov júl, august 2020, za účelom predchádzania nárazového zoskupenia väčšieho počtu klientov.