Preskočiť na obsah

Projekt „Stretnutie minulosti a prítomnosti v kultúre“

Zverejnené 1.5.2019.

Projekt „Strenutie minulosti a prítomnosti v kultúre“ je financovaný vďaka Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, ktorý zastrešuje EZÚS Via Carpatia s r.o. Viac nájdete na stránkach: http://www.viacarpatia-spf.eu/ a http://www.skhu.eu
Cieľom projektu je rozsiahle predstavenie našej kultúry, zvykov a tradícií od najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Pomocou rôznych žánrov, ako tanec, hudba, fotografovanie, maľba, sochárstvo chceme predstaviť kultúru obidvoch obcí čo najrozmanitejšie. K tomu, aby sme to vedeli dosiahnuť potrebujeme vhodné prostredie a vhodné pomôcky. V strede obce Buzica sa nachádza miestny amfiteáter, ktorý je v nedobrom stave. V minulosti na tomto mieste stál kaštieľ rodiny Szentimrey, ktorý bol postavený v klasicistickom štýle v 19.storočí. Cez projekt by sme chceli vrátiť kaštieľ do povedomia obyvateľov, aby deti aj mladí sa dozvedeli o minulosti tejto rodiny, a tejto budovy. Na pozadie javiska v amfiteátri chceme umiestniť banner s maľbou kaštieľa. Vďaka tomu by sme skrášlili celý amfiteáter, ktorý ešte aj iným spôsobom obnovíme, a aj tejto historickej budove vytvoríme spomienku. V obci Hidasnémeti bude vytvorený baner cez, ktorý bude predstavená minulosť obce. Zapojením základných škôl do projektu by sme chceli dosiahnuť, aby hodnoty boli odovzdané ďalším generáciám.