Projekt „Stretnutie minulosti a prítomnosti v kultúre“

Kategória

Dostupné jazyky: Magyar

Projekt „Strenutie minulosti a prítomnosti v kultúre“ je financovaný vďaka Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, ktorý zastrešuje EZÚS Via Carpatia s r.o. Viac nájdete na stránkach: http://www.viacarpatia-spf.eu/ a http://www.skhu.eu
Cieľom projektu je rozsiahle predstavenie našej kultúry, zvykov a tradícií od najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Pomocou rôznych žánrov, ako tanec, hudba, fotografovanie, maľba, sochárstvo chceme predstaviť kultúru obidvoch obcí čo najrozmanitejšie. K tomu, aby sme to vedeli dosiahnuť potrebujeme vhodné prostredie a vhodné pomôcky. V strede obce Buzica sa nachádza miestny amfiteáter, ktorý je v nedobrom stave. V minulosti na tomto mieste stál kaštieľ rodiny Szentimrey, ktorý bol postavený v klasicistickom štýle v 19.storočí. Cez projekt by sme chceli vrátiť kaštieľ do povedomia obyvateľov, aby deti aj mladí sa dozvedeli o minulosti tejto rodiny, a tejto budovy. Na pozadie javiska v amfiteátri chceme umiestniť banner s maľbou kaštieľa. Vďaka tomu by sme skrášlili celý amfiteáter, ktorý ešte aj iným spôsobom obnovíme, a aj tejto historickej budove vytvoríme spomienku. V obci Hidasnémeti bude vytvorený baner cez, ktorý bude predstavená minulosť obce. Zapojením základných škôl do projektu by sme chceli dosiahnuť, aby hodnoty boli odovzdané ďalším generáciám.

Zverejnené 1. mája 2019.
Upravené 3. septembra 2019.