Slávnostné odovzdanie novej budovy materskej školy / Az új óvoda ünnepélyes átadása

Zverejnené 1. septembra 2019.
Upravené 15. februára 2020.