„Trhovisko Hidasnémeti“ je otvorené

Dňa 11. 9. 2021 bolo Trhovisko Hidasnémeti slávnostne otvorené, ktoré bolo postavené v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Odovzdanie nového trhoviska bolo súčasťou Európskeho dňa spolupráce a Agro Festivalu.

Zverejnené 13. septembra 2021.
Bez úpravy .