Výstavba novej materskej školy / Új óvodánk épülése

Zverejnené 6. augusta 2019.
Upravené 15. februára 2020.