Prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020

Zverejnené
14. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júla 2021