Prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020

Upravené
14. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2020