Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty

Zverejnené
17. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2020