VSE – výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Zverejnené
17. januára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2020