Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Buzica

Zverejnené
8. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2023 − 22. februára 2023
Kategória

Prílohy