Povinné zverejňovanie Zmluvy

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Predmet
Účinné od
Suma
Prílohy
Zmluva o umiestení a prevádzke zariadení verejnej elektronickej komunikačnej siete 23-01-2020 zmluva č. 3/2020
23-01-2020
IA MPSVR SR Zmluva o spolupráci 20-01-2020 zmluva č. 2/2020
20-01-2020
Zmluva oa poskytovaní údajov OKTE a.s 10-01-2020 zmluva č. 1/2020
10-01-2020
Zmluva o znížení energetickej náročnosti KD a budovy OcÚ 08-01-2020 45/2019
08-01-2020
Odvoz a likvidácia odpadových vôd 08-01-2020 zmluva č. 44/2019
08-01-2020
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 17-12-2019 zmluva č. 43/2019
17-12-2019
Zmluva o dielo 17-12-2019 zmluva č. 42/2019
17-12-2019
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 17-12-2019 zmluva č. 41/2019
17-12-2019
Zmluva o vytvorení webového sídla Alphabet partner s.r.o 17-12-2019 zmluva č. 40/2019
17-12-2019
Kúpna zmluva – Rímskokat. farnosť -Buzica 12-12-2019 zmluva č. 39/2019
12-12-2019
Kúpna zmluva Jozef Mohňanský 09-12-2019 zmluva č. 38/2019
09-12-2019
Kúpna zmluva Edmund Horváth 09-12-2019 zmluva č. 37/2019
09-12-2019

Filter dokumentov