Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo ZŠ Buzica – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení

ID: zmluva 23/2022 – SYSSLEE technology

128 222,52 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 128 222,52 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SYSSLEE technology, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 1010/25, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 54303834

Prílohy

Zmluva o dielo vypracovanie prípravnej a realizačnej PD Vodozádržné opatrenie v ZŠ

ID: zmluva17/2022 – Bakalar architekt

19.4.2022

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.5.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Bakalar architekt, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Nemcovej 30/24, 040 1 Košice

Dodávateľ - IČO 48257320

Prílohy

Zmluva o dielo Skvalitnenie bývania MRK 8 bj. prestavba

ID: zmluva 16/22 – Ing. Branislav Vojtek

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Ing. Branislav Vojtek

Dodávateľ - Sídlo Sibírska 11198/41, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44819854

Prílohy

dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZM-KO-OD-19-0975

ID: 15/2022 – Kosit East s.r.o

23.3.2022

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Kosit East s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

Prílohy

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok

ID: zmluva 14/2022 – BGA Zrt

21.3.2022

Začiatok účinnosti 22.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ BGA Zrt

Dodávateľ - Sídlo Gellérthegy u. 30-32, Budapešť HU

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

ID: zmluva 13/22 – SIEA

14.3.2022

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SIEA

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - energetický audit

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

ID: zmluva 12/2022 – EKOAuris s.r.o

11.3.2022

Začiatok účinnosti 12.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ EKOAuris s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44882324

Prílohy

Zariadenie – XEROX WorkCentre – prenájom

ID: zmluva 11/22 – HO-ST s.r.o

7.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ HO-ST s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pri Teleku, 040 18 Košice

Dodávateľ - IČO 36572152

Prílohy

Zmluva o dielo – likvidácia RD súp. č. 263

ID: zmluva 10/22 – KISS stavebné práce s.r.o

7.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ KISS stavebné práce s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 332/25, 045 01 Moldava n/B

Dodávateľ - IČO 46443541

Prílohy

CSOB Dodatok č. 1 k Zmluve o spl. úvere pre samospr.

ID: zmluva 8/22 – CSOB

25.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

CSOB Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere pre samosprávy

ID: zmluva 7/22 – CSOB Žižkova 11

25.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

CSOB Dodatok č.2 k Zmluve o spl. úvere

ID: zmluva 6/22 – CSOB

25.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy