Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Oros&Partners s.r..o

Dodávateľ - Sídlo Kmeťová 24, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 51728842

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2023

Suma s DPH 20 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Luga Investment s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Veľká Ida 37, 044 55 Veľká Ida

Dodávateľ - IČO 50227653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ EUprojects s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 71, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 47676441

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 128 222,52 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SYSSLEE technology, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 1010/25, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 54303834

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.5.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Bakalar architekt, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Nemcovej 30/24, 040 1 Košice

Dodávateľ - IČO 48257320

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Ing. Branislav Vojtek

Dodávateľ - Sídlo Sibírska 11198/41, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44819854

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Kosit East s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ BGA Zrt

Dodávateľ - Sídlo Gellérthegy u. 30-32, Budapešť HU

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SIEA

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - energetický audit

Začiatok účinnosti 12.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ EKOAuris s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44882324

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ HO-ST s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pri Teleku, 040 18 Košice

Dodávateľ - IČO 36572152

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ KISS stavebné práce s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 332/25, 045 01 Moldava n/B

Dodávateľ - IČO 46443541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy