Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 24.11.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.11.2023

Začiatok účinnosti 28.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.11.2023

Začiatok účinnosti 21.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Staničné nám.9, 042 11 Košice

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.9.2023

Začiatok účinnosti 27.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ JURMEDIC s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pajorova 1161/2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 55500528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.10.2023

Začiatok účinnosti 21.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Oros&Partners s.r..o

Dodávateľ - Sídlo Kmeťová 24, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 51728842

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.5.2023

Začiatok účinnosti 13.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 20 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Luga Investment s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Veľká Ida 37, 044 55 Veľká Ida

Dodávateľ - IČO 50227653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ EUprojects s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 71, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 47676441

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.6.2022

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 128 222,52 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SYSSLEE technology, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 1010/25, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 54303834

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.5.2021

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Bakalar architekt, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Nemcovej 30/24, 040 1 Košice

Dodávateľ - IČO 48257320

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Ing. Branislav Vojtek

Dodávateľ - Sídlo Sibírska 11198/41, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44819854

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2022

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Kosit East s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy