Domov / Dokumenty / Povinné zverejňovanie / Zmluvy

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Predmet
Účinné od
Suma s DPH
Prílohy
Kúpna zmluva – Rímskokat. farnosť -Buzica 12-12-2019 zmluva č. 39/2019
12-12-2019
Kúpna zmluva Jozef Mohňanský 09-12-2019 zmluva č. 38/2019
09-12-2019
Kúpna zmluva Edmund Horváth 09-12-2019 zmluva č. 37/2019
09-12-2019
V šeobecné zmluvné podmienky k zmluve č. 35 04-12-2019 zmluva č. 36/2019
04-12-2019
Zmluva o úvere Dodatok č.2 03-12-2019 zmluva č. 35/2019
03-12-2019
Dotácia na záujmové vzdelávanie detí CVČ – Moldava nad Bodvou 24-10-2019 zmluva č. 34/2019
24-10-2019
ABYS Slovakia s.r.o VO Dobudovanie zákl. technickej infraštruktúry v obci 21-10-2019 zmluva 33/2019
21-10-2019
Mandátna zmluva ABYS s.r.o MRK 8bj. prestavba 21-10-2019 zmluva 32/2019
21-10-2019
ERA NOVUM s.r.o vypracovanie PD 18-09-2019 zmluva č. 30/2019
18-09-2019
Zmluva o dielo ÚDI Košice-výstavba nových chodníkov 09-09-2019 zmluva 29/2019
09-09-2019
Dodatok k zmluve IA MPSVR SR Terénna soc. práca 04-09-2019 zmluva 28/2019
04-09-2019
AUDIT-LD Poskytovanie autdítorských služieb 20-08-2019 zmluva č. 27/2019
20-08-2019

Filter dokumentov