Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB, Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Bratislava, Žižkova 11

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

SIEA Dodatok č. 4 NFP - Zníženie energ. nár. KD OcÚ
SIEA - Zníženie energ. náročnosti KD OcÚ

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Obec Buzica, 044 73 Buzica č. 130

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ VSE, Mlynská 31 042 91Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Fpro s r.o., Peder č. 151

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ ČSOB a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava pobočka KE, Nám. Osloboditeľov 5

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Michal Vasilišin ,Muránska 10, 040 01Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Mandátna zmluva ABYS s.r.o MRK 8bj. prestavba

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Ing. Jedináková Jana, Letná 45 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo - Prestavba 8Bj.