Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 11.3.2022

Začiatok účinnosti 22.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ BGA Zrt

Dodávateľ - Sídlo Gellérthegy u. 30-32, Budapešť HU

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.3.2022

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ SIEA

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - energetický audit

Dátum podpísania 24.11.2021

Začiatok účinnosti 12.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ EKOAuris s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44882324

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ HO-ST s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pri Teleku, 040 18 Košice

Dodávateľ - IČO 36572152

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ KISS stavebné práce s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 332/25, 045 01 Moldava n/B

Dodávateľ - IČO 46443541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ CSOB, Žižkova 11, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Bratislava, Žižkova 11

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

SIEA Dodatok č. 4 NFP - Zníženie energ. nár. KD OcÚ
SIEA - Zníženie energ. náročnosti KD OcÚ

Dátum podpísania 20.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Obec Buzica, 044 73 Buzica č. 130

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy