Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Patros Roll s.r.o, Kurská 4 04022 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Packeta Slovakia s.r.o , Kopaničiarske 82/A, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Publicita vodozádržné opatrenie

Začiatok účinnosti 26.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 , 94976 Nitra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.10.2021

Koniec účinnosti 30.11.2021

Dátum podpísania 21.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ Slovenská agentúra ŽP Tajovského 28 97590 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Buzica

Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica

Objednávateľ - IČO 00324035

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy