Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

24.10.2022-én obcms_obsah kiadásában.