VSD – Oznámenie,výzva, upozornenie

18.1.2023-én obcms_obec kiadásában.