Výstavba komunitného centra v Buzici / Közösségi központ építése Buzitán

30.1.2020-én obcms_obec kiadásában. 15.2.2020-én szerkesztett.