Zapálenie 1. adventnej sviečky

23.11.2022-én obcms_obec kiadásában.