Zapálenie 2. adventnej sviečky

3.12.2022-én obcms_obec kiadásában.