Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Buzica.

Felirat

Közzétett

Zmluva o dielo ZŠ Buzica – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení

ID: zmluva 23/2022 – SYSSLEE technology

128 222,52 €

30.6.2022

Hatálybalépés 30.6.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 29.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 128 222,52 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó SYSSLEE technology, s. r. o.

Vállalkozó - Rezidencia M. R. Štefánika 1010/25, 036 01 Martin

Vállalkozó - IČO 54303834

Mellékletek

Zmluva o dielo vypracovanie prípravnej a realizačnej PD Vodozádržné opatrenie v ZŠ

ID: zmluva17/2022 – Bakalar architekt

19.4.2022

Hatálybalépés 20.4.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 14.5.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó Bakalar architekt, s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Nemcovej 30/24, 040 1 Košice

Vállalkozó - IČO 48257320

Mellékletek

Zmluva o dielo Skvalitnenie bývania MRK 8 bj. prestavba

ID: zmluva 16/22 – Ing. Branislav Vojtek

28.3.2022

Hatálybalépés 29.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 23.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó Ing. Branislav Vojtek

Vállalkozó - Rezidencia Sibírska 11198/41, 080 01 Prešov

Vállalkozó - IČO 44819854

Mellékletek

dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZM-KO-OD-19-0975

ID: 15/2022 – Kosit East s.r.o

23.3.2022

Hatálybalépés 24.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 23.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó Kosit East s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Rastislavova 98, 043 46 Košice

Vállalkozó - IČO 50273884

Mellékletek

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok

ID: zmluva 14/2022 – BGA Zrt

21.3.2022

Hatálybalépés 22.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 11.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó BGA Zrt

Vállalkozó - Rezidencia Gellérthegy u. 30-32, Budapešť HU

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

ID: zmluva 13/22 – SIEA

14.3.2022

Hatálybalépés 15.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 14.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó SIEA

Vállalkozó - Rezidencia Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Linked documents

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - energetický audit

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

ID: zmluva 12/2022 – EKOAuris s.r.o

11.3.2022

Hatálybalépés 12.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 24.11.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó EKOAuris s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Vállalkozó - IČO 44882324

Mellékletek

Zariadenie – XEROX WorkCentre – prenájom

ID: zmluva 11/22 – HO-ST s.r.o

7.3.2022

Hatálybalépés 8.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 1.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó HO-ST s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Pri Teleku, 040 18 Košice

Vállalkozó - IČO 36572152

Mellékletek

Zmluva o dielo – likvidácia RD súp. č. 263

ID: zmluva 10/22 – KISS stavebné práce s.r.o

7.3.2022

Hatálybalépés 8.3.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 2.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó KISS stavebné práce s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Hlavná 332/25, 045 01 Moldava n/B

Vállalkozó - IČO 46443541

Mellékletek

CSOB Dodatok č. 1 k Zmluve o spl. úvere pre samospr.

ID: zmluva 8/22 – CSOB

25.1.2022

Hatálybalépés 26.1.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 24.1.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

CSOB Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere pre samosprávy

ID: zmluva 7/22 – CSOB Žižkova 11

25.1.2022

Hatálybalépés 26.1.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 24.1.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó CSOB Žižkova 11, Bratislava

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

CSOB Dodatok č.2 k Zmluve o spl. úvere

ID: zmluva 6/22 – CSOB

25.1.2022

Hatálybalépés 26.1.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 24.1.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Vállalkozó CSOB , Žižkova 11, Bratislava

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek