Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Buzica.

Cím

Közzétett

INNOGY – Zmluva o združenej dodávke plynu

ID: zmluva 42/21 –

8.12.2021

Hatálybalépés 9.12.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 6.12.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o kontokor. úvere CSOB

6.12.2021

Hatálybalépés 7.12.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 6.12.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

ID: zmluva 41/2021 – Packeta Slovakia s.r.o

29.11.2021

Hatálybalépés 30.11.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.11.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító Packeta Slovakia s.r.o , Kopaničiarske 82/A, 851 01 Bratislava

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o dielo Tera Green s.r.o Vypracovanie enrg. certifikátu Zníženie enrg. nár. KD

ID: zmluva 40/21 –

10.11.2021

Hatálybalépés 11.11.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Poskytnutie nenávr. finančného príspevku – vodozádržné opatrenia ..

ID: zmluva 38/21 – Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ Štúra 1

27.10.2021

Hatálybalépés 28.10.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.10.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Kapcsolódó dokumentumok

Publicita vodozádržné opatrenie

Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja

ID: zmluva 37/21 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

25.10.2021

Hatálybalépés 26.10.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 21.10.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 , 94976 Nitra

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva č. 13/POD-806/21

ID: zmluva 36/2021 – Slovenská agentúra ŽP Tajovského 28 97590 Banská Bystrica

25.10.2021

Hatálybalépés 26.10.2021

Hatályosság ideje lejárt 30.11.2021

Aláírás dátuma 21.10.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító Slovenská agentúra ŽP Tajovského 28 97590 Banská Bystrica

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Izolex Bau s.r.o – dodatok č. 4

ID: zmluva35/21 –

12.10.2021

Hatálybalépés 13.10.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 11.10.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karant. stanice

ID: zmluva 34/21 –

1.10.2021

Hatálybalépés 2.10.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 2.9.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 3 k ZoD IZOLEX BAU s.r.o

ID: zmluva 33/21 –

27.9.2021

Hatálybalépés 28.9.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 27.9.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

NFP – MPSVaRv SR – Dobudovanie zákl. infraštruktúry v obci Buzica

ID: zmluva32/21 –

23.9.2021

Hatálybalépés 24.9.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 16.9.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dodatok k zmluve Podpora a zvyšovanie kvality TSP zo dňa 20.1.2020

ID: zmluva 31/21 –

17.9.2021

Hatálybalépés 18.9.2021

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 17.9.2021

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Obec Buzica

Vevő - Cím Buzica 130, 044 73 Buzica

Vevő - ÁFA-azonosító 00324035

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek