Partnerská obec Hidasnémeti (HU) HU

Webová stránka našej partnerskej obce: http://hidasnemeti.hu/

S obcou Hidasnémeti nás spája šport, kultúra, spoločné výzvy a ciele. Ľudia v Hidasnémeti čelia podobným problémom a vedenie obcí myslia, že tieto problémy sa najľahšie vyriešia spoločnou silou. Práve preto Buzica a Hidasnémeti častokrát spolupracujú na rôznych projektoch cezhraničného charakteru. Doterajšie spoločné projekty sú:

  • 2012-2014 – projekt “Osadenie systémov slnečných kolektorov v regiónoch Borsod a Košice, a vytvorenie rozhodovacieho aparátu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie”
  • 2019 – projekt “Stretnutie minulosti a prítomnosti v kultúre” (SMPK)
  • 2020-2021 – projekt “SKHU Markets”
  • 2020-2021 – projekt “Dlhodobé partnerstvo v cezhraničnej oblasti” (Info-Point)

Közzétett 14. július 2021.
Módosítás nélkül .