Közbeszerző profil

Obec Buzica

Sídlo: Buzica 130, 04473 Buzica

IČO: 00324035

DIČ: 2020746035

Közzétett 11. április 2021.
Szerkesztett 13. július 2021.