Ugrás a tartalomra

Intézze el

Ideiglenes lakhely bejelentése

– Személyi igazolvány
– 15 év alatti személy esetében a szülő a születési anyakönyvi kivonatot mutatja fel
– Külföldi személy útlevelet vagy állampolgárságot igazoló okmányt mutat fel
– a kérvényező köteles felmutatni az ideiglenes lakhely (családi ház vagy a lakhely épülete) birtoklásáról szóló okmányt
– az ideiglenes lakhely tulajdonosának, esetleg a társtulajdonosok, beleegyezését. Ez nem szükséges amennyiben a kérvényező az ideiglenes lakhely társtulajdonosa, annak házastársa vagy gyermeke.
– kötelező az adott fomanyomtatvány kitöltése
 

Állandó lakhelyet igazoló okmány kikérése:

– Személyi igazolvány
– kezelési költség – 3,00 €
– Amennyiben az okmány az első személyi igazolvány kiadásához szükséges, a szülő kötelező felmutatni a gyermek zületési anyakönyvi kivonatát, melynek fejében az okmány költség nélkül kiadásra kerül.
 

Állandó lakhely megszüntetése:

– a lakhely tulajdonosa vagy társtulajdonosa nyújtja be a kérvényt
– személyi igazolvány
– a lakhely birtoklását igazoló okmány- 3 hónaptól nem régebbi
– A társtulajdonos házastársának vagy kiskorú gyermekének állandó lakhelyének megszüntetése nem lehetséges

Melléképület bejelentése:

A melléképületek nincsenek hatással a környezetre, ilyenek pl. a földszintes építmények melyeknek alapterülete nem haladja meg a 25m2-t és mélységük max. 3 m, de a kerítés is idetartozik.
– bejelentés (a nyomtatvány a községi hivatalban érhető el)
– tulajdoni lap vagy más okmány, amely az érintett terület birtoklását igazolja
– a társtulajdonosok beleegyezése
– egyszerű helyszínrajz 2 példányban
– egyszerű műszaki leírás 2 példányban
– szakmailag alkalmas és képzett személy nyilatkozata a szakmai építkezési felügyeletről
– közműhálózatokhoz való csatlakozás esetén a hálozat kezelőjének nyilatkozata


Átépítési munkálatok bejelentése

Olyan átépítési munkálatok esetében, amikor nem változik az épület arculata és a munkálatok nem érintik az épület tartószerkezetét.

– bejelentés 
– tulajdoni lap vagy más okmány, amely az érintett terület birtoklását igazolja
– a társtulajdonosok beleegyezése
– egyszerű helyszínrajz 2 példányban
– egyszerű műszaki leírás 2 példányban
– szakmailag alkalmas és képzett személy nyilatkozata a szakmai építkezési felügyeletről

Elvi építési engedélykérelem

– Elvi építési engedélykérelem
– Helyszínrajz 2 példányban
– nyilatkozatok, határozatok az érintett állami szervektől

– a község kötelező jellegű állásfoglalása 
– a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak állásfoglalása
– nyilatkozat a műszaki hálózat kezelőitől
– előzetes tárgylások vagy megbeszélések dokumentumai
– végleges állásfoglalás az építkezés környezetre való hatásáról
– Felhatalmazott személy által kidolgozott dokumentáció két példányban
– javaslat a terület új felhasználására
– Kezelési költség : 6,50 € magánszemélynek, 16,50 € pre jogi személynek


Kérvény az építkezési engedély kiadására:

–Kérvény az építkezési engedély kiadására

– okmányok, melyekkel felmutatható az érintett terület tulajdonjoga vagy a kérvényező egyéb joga a területhez
– telekkönyvi nyilvántartás térképének másolata
– elvi építési engedély, amennyiben kiadásra került
– az építkezés projekt dokumentációja két példányban
– felelős műszaki vezető nyilatkozata
– a földterület átminősítésének jóváhagyása
– a község kötelező jellegű állásfoglalása 
– jogi személyek esetében kötelező a vállalkozói engedély vagy a vállalkozói névjegyzék-kivonat felmutatása
– kezelési költség
– előzetes tárgyalásokról szóló dokumentumok
– A Regionális Közegészségügyi Hivatal szakvéleménye
– a járási tűzoltó-parancsnokság állásfoglalása
– A vízgazdálkodási szerv jóváhagyása és nyilatkozata
– Az államigazgatási szervek nyilatkozatai, határozatai
– A műszaki hálózatok kezelőinek állásfoglalása