Preskočiť na obsah

Cirkev

Najstaršou pamiatkou obce bol kostol sv. Martina, ktorý stál na západnom svahu kopca „starý cintorín“. Spomína sa v listine z roku 1279. V listine z roku 1526 stojí, že dvojvežový drevený kostol bol znovu postavený, no neskôr sa zrútil pri víchrici. V roku 1786 sa začalo so stavbou nového väčšieho klasicistického rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. kríža s prvkami retardovaného baroka. Kostol bol vysvätený 14. Septembra 1797. 

So stavbou kalvínskeho kostola sa začalo 18. marca 1787, stavebnú parcelu darovala zemianska rodina Szűcsovcov, veľkú časť stavebného dreva daroval zemepán z obce Szemere, Mihály Jász. Kostol bol vysvätený 25. novembra 1787. Na jeseň v roku 1880 kostol vyhorel. Je to jednoduchá jednoloďová sieňová stavba s hranolovou vežou. Kostol bol rekonštruovaný v roku 2016.   

Najvýznamnejšou pamiatkou Buzice bol kaštieľ, ktorého základy pravdepodobne pochádzali zo stredoveku. Prvá priama zmienka o budove pochádza z roku 1599. V polovici 18. storočia kúriu prestavili v barokovom slohu, na začiatku 19. storočia bola radikálne upravená v klasicistickom slohu a rozšírená bočnou prístavbou na kaštieľ. Budova bola krásne zariadená, svedčí o tom opis z konca 19. storočia. Posledným majiteľom bol Pál Szent-Imrey, abovsko-turniansky podžupan. Potom sa budova stala majetkom ŠM. Po delimitácií ŠM v roku 1977 bol kaštieľ opustený a zanedlho zbytočne zbúraný. Na jeho mieste sa dnes rozprestiera amfiteáter. 

V Buzici a v chotári sa zachovalo viacero menších sakrálnych pamätníkov. Pozoruhodným je súbor plastík, ktorý sa nachádza v blízkosti bývalého Mátého mlyna. Sú to pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie, medzi ktorými sa nachádza pieskovcový kríž, ktoré v roku 1739 dal postaviť Imre Szentimrey s manželkou z vďaky, že počas morovej nákazy v roku 1738 sa nik z rodiny Szentimreyovcov nestal jej obeťou.

Od roku 2016 našu obec ozdobí socha kráľa Svätého Štefana. Drevená socha je prácou Jána Lukácsa.

Pre aktuality ohľadom rímskokatolíckej cirkvi navštívte stránku rímskokatolíckej farnosti obce Buzica: http://buzica.farnostweb.sk/