Preskočiť na obsah

Školstvo

Pre obec Buzica sú veľmi dôležité tradície, tradičné akcie a vedenie obce podporuje kultúrny a športový život. Základnú školu, ktorú zabezpečuje vzdelávanie v materinskom jazyku, navštevujú deti z 20 obcí. Má svoju telocvičňu, športové ihriská, školský bazén, skúšobňu, učebňu v prírode, jazierko s močiarom, zoologickú záhradu, veľký dvor, priestranný park a odborné učebne. Školský život charakterizuje bohatá krúžková činnosť, výlety, rôzne školské akcie. Množstvo lekárov, učiteľov, inžinierov, odborníkov získalo na tejto škole základné vzdelanie. Pre viac informácií navštívte webovú stránku školy: https://zsbuzica.edupage.org/

V miestnej materskej škole zabezpečujú pre deti zaujímavé činnosti ako plávanie, ľudový tanec, anglický jazyk a športové aktivity.  Materská škola v Buzici má novú budovu od roku 2019.
Kontakt na MŠ v Buzici:
emailová adresa: golyafeszekovibuzita@gmail.com

web školy