Preskočiť na obsah

Projekt SKHU Markets

Aktuality / Hírek / News

O projekte v médiách / Projektünkről a médiában / About the project in the media

Nová webová stránka, kde nájdete užitočné informácie o projekte SK-HU Markets: https://tape-markets.eu/?fbclid=IwAR1WPhqeA45PlP2EgWFCBi4mRptIAx-TKPYlQe6ZaAehgTj2JnNw3vbmgEI
Új weboldal, melyen hasznos információk találhatók az SK-HU Markets projektről: https://tape-markets.eu/?fbclid=IwAR1WPhqeA45PlP2EgWFCBi4mRptIAx-TKPYlQe6ZaAehgTj2JnNw3vbmgEI
New webpage with useful information connected to the SK-HU Markets project: https://tape-markets.eu/?fbclid=IwAR1WPhqeA45PlP2EgWFCBi4mRptIAx-TKPYlQe6ZaAehgTj2JnNw3vbmgEI

Odhalenie základného kameňa trhoviska v Gagyvendégi / A gagyvendégi piactér alapkövének leleplezése / Unveiling of the foundation stone of the market hall in Gagyvendégi: http://www.kulcsmagazin.hu/cikk_borsod-abauj-zemplen-megye-harom-telepulesenek-piaca-kelhet-ujra-eletre

Odhalenie základného kameňa trhoviska v Buzici / A buzitai piactér alapkövének leleplezése / Unveiling of the foundation stone of the market hall in Buzica:

Az Encsen található Szepsi Piacteret bemutató videó / Krátke video o Trhovisku Moldava v meste Encs (HU) / Short video about the Markethall Moldava in Encs (HU) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MiJ6pDkSv-Y&feature=share&fbclid=IwAR1JJQ48ffjvFF-2mA_-T6HlWFyq319PkfHfa6_Dwp3BKdMd0rkuy6-m3U0#menu

Slávnostné odhalenie základného kameňa trhoviska v Buzici / A buzitai piactér alapkövének ünnepélyes leleplezése / The foundation stone of the new marketplace in Buzica was unveiled

Dňa 23. júna 2020 sa slávnostne odhalil základný kameň nového trhoviska v Buzici, ktoré sa vybuduje vďaka cezhraničného projektu programu Interreg SKHU. Partneri projektu Meet the Local Needs – SKHU Markets: mesto Moldava nad Bodvou, mesto Encs (HU), nezisková organizácia Szép Cserehát (HU), obec Hidasnémet (HU) a obec Buzica.

2020. június 23-án ünnepélyes keretek között leleplezésre
került a buzitai piactér alapköve, amely egy határonátnyúló pályázatnak köszönhetően kerül megvalósításra az Interreg SKHU program keretén belül. A Meet the Local Needs – SK-HU Markets projekt partnerei: Szepsi város, Encs város, Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet, Hidasnémeti és Buzita községek.

June 23, 2020 – The foundation stone of the new marketplace in Buzica was unveiled. The new marketplace will be built thanks to the crossborder project of the Interreg SKHU programme: Meet the Local Needs – SKHU Markets. The project partners are: municipalities of Moldava nad Bodvou, Encs, Hidasnémeti and Buzica and the nongovernmental organization of Szép Cserehát.

O projekte / A projektről / About the project

CEZHRANIČNÝ AKČNÝ PLÁN ZAMESTNANOSTI MIKROREGIÓNU CSEREHÁT

Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce Interreg V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión „Krásny Cserehát“, pre ktorá je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu „Krásny Cserehát“. Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkcii, ktorá má podporiť rozvoj regiónu.

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.

Najdôležitejším výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest. Tento výsledok bude naplnený prostredníctvom:

 • vybudovania nových viacúčelových centier,
 • vybudovania nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
 • vytvorenia miestnych trhovísk,
 • rozvoja regionálnej značky,
 • zriadenia siete pre miestnych výrobcov
 • ako aj prostredníctvom organizácie miestnych trhov a agro eventov.

Akčný plán predpokladá, že všetky tieto činnosti povedú k úspešnej realizácii celého projektu TAPE a prispejú k dosiahnutiu jeho hlavného cieľa, teda ktorým je vytvoriaenie novýché pracovnýché miesta a zníženieia nezamestnanosti v Mikroregióne “Krásny Cserehát”. Pre viac informácií klik na https://www.skhu.eu/

Krátky článok o projekte SK-HU Markets https://kosice.korzar.sme.sk/c/22164988/v-moldave-a-buzici-vzniknu-trhoviska-s-lokalnymi-produktami.html

A CSEREHÁT MIKRORÉGIÓ FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ AKCIÓTERVE

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése.

A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikro régióban, valamint az ún. „Szép Cserehát“ újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

Az akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek teremtése tartozik. A fent említett cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek lettek meghatározva:

 • többfunkciós központok kialakítása,
 • mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása,
 • piacterek létrehozása,
 • helyi márka építése, valamint
 • a helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása.

A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárulhat az akciótervben meghatározott legfőbb célok eléréséhez, melyek a Szép Cserhát újjáélesztése, valamint a munkanélküliség szintjének csökkentése az új munkahelyek kialakítása révén.
Több információért látogasson el az alábbi oldalra: https://www.skhu.eu/

EMPLOYMENT CROSS-BORDER ACTION PLAN OF THE CSEREHÁT MICRO-REGION

The target area of the action plan, the Cserehát micro-region is characterized by a high rate of unemployment. The main reasons of this phenomenon are mainly the insufficient infrastructure, low level of education and high rate of ageing population.

The overall objective of the TAPE is to reduce the unemployment rate in the micro-region, to re-establish the “Beautiful Cserehát” micro-region, to exploit its endogenous potential and to find solutions to the most serious problems. The above mentioned potential is that of local production, which supports the development of the region and is the central theme of the TAPE. The main objective is going to be achieved thank to the specific objectives of the TAPE, which are the following: to improve the quality of human capital, to improve the production infrastructure, to improve the selling conditions of local products and to develop a regional brand.

The most important expected result of the cross-border action plan is the creation of new working places on the territory of the micro-region. In order to meet this output and the aims of the TAPE, the following activities and interventions will be realized:

 • establishment of new multi purpose centres,
 • establishment of new plants for processing agricultural products,
 • creation of market places,
 • establishment a regional brand,
 • establishment of a network of local producers and
 • organization of local markets and agro events.

All the above mentioned activities can lead to the successful implementation of the project and to achieve the main goal of the TAPE – re-establish the “Beautiful – Cserehát” – and the most important outputs – creation of new working places and reducing unemployment on the Cserehát micro-region. For more information visit: https://www.skhu.eu/

Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról
szóló szerződés / Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / Contract: http://www.viacarpatia.eu/zmluvy-a-dohody?&eregister=zmluvy&ur_page=1&count=20&detail=15710

A piactér rendszabálya
Trhový poriadok
Rules of the market hall

Partnerközségünk képekben
Naša partnerská obec v obrazoch
Our twin municipality in pictures