Domov / Tiráž

Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Tvorca tejto internetovej stránky Alphabet s.r.o. vyhlasuje, že bola vytvorená s ohľadom na používateľov so zrakovým postihnutím (vrátane slepoty, slabého zraku a farbosleposti), kognitívnymi poruchami a postihnutím sluchu. Riadi sa medzinárodným štandardom pre prístupný web WCAG 2.1.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Výnimkou v dodržiavaní štandardov môže byť nesprávny formát pri zverejňovaní dokumentov, kde obec nemá k dispozícii zdroj v elektronickej forme a zverejňuje dokumenty v jedinom formáte, ktorý vie zabezpečiť - ako naskenované texty.

Autorské práva

© Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Správca obsahu

Obec Buzica je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

Obecný úrad Buzica
Buzica 130 044 73 Buzica
IČO:

Telefón: +421 55 / 466 51 01
E-mail: oubuzica@stonline.sk
Web: https://obecbuzica.sk

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@firemnefoto.sk
Web: https://obecnyweb.sk