Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Tvorca tejto internetovej stránky Alphabet s.r.o. vyhlasuje, že bola vytvorená s ohľadom na používateľov so zrakovým postihnutím (vrátane slepoty, slabého zraku a farbosleposti), kognitívnymi poruchami a postihnutím sluchu. Riadi sa medzinárodným štandardom pre prístupný web WCAG 2.1.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Výnimkou v dodržiavaní štandardov môže byť nesprávny formát pri zverejňovaní dokumentov, kde obec nemá k dispozícii zdroj v elektronickej forme a zverejňuje dokumenty v jedinom formáte, ktorý vie zabezpečiť - ako naskenované texty.

Autorské práva

© Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Správca obsahu

Obec Buzica je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

Obec Buzica Buzica 130 044 73 Buzica
IČO: 00324035
DIČ: 2020746035

Telefón: +421 55 / 466 51 01
E-mail: buzica@obecbuzica.sk
Web: https://obecbuzica.sk

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@firemnefoto.sk
Web: https://onlineobec.sk