Prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020

Vyvesené
14. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Dostupné jazyky: Magyar