Prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020 / Március 24-én elfogadott óvintézkedések

Vyvesené
25. mar 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Dostupné jazyky: Magyar