Preskočiť na obsah

Eko-výchovný obsah

Tento obsah bol vytvorený vďaka projektu s názvom Dlhodobé partnerstvo v cezhraničnej oblasti v rámci spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Cieľom obsahu je predovšetkým upriamiť pozornosť detí a mládeže na našu prírodu a jej ochranu.

Keďže súčasťou každodenného života v Buzici sú bociany, obsah je zameraný práve na tento druh vtáctva.

Buzica a bociany

Dr. Miroslav Fulín systematicky pozoruje bocianov v našej obci už od roku 1984. Práve vďaka ňemu naša obec získala prestížne ocenenie „Európska obec bocianov 2014“ od nadácie Euronatur. Buzica je jedinou dedinou s týmto titulom na Slovensku. Zoznam všetkých Európskych obcí bocianov nájdete na: https://www.storkvillages.net/

  • Krúžkovanie mláďat

Od roku 2001 bolo v Buzici okrúžkovaných viac ako 250 mláďat. Ornitológovia krúžkujú bocianov každoročne v prítomnosti detí našej ZŠ a materskej školy. Krúžkovanie mláďat je dôležitý krok v sledovaní vývinu populácie bociana bieleho.

  • Privítanie bocianov

Akcia privítanie bocianov má už niekoľko ročnú trádíciu. Začiatkom jari našu obec navštívia ornitológovia a ponúkajú možnosť pozorovania hniezd bocianov deťom miestnej materskej a základnej školy. Okrem pozorovania bocianov odborníci prirpavia rôzne zaujímavé aktivity s enviro tematikou či už v škole pri jazierku alebo priamo v centre dediny.

  • opatrenia na zlepšenie stavu

Tak ako naše domy, aj hniezda bocianov potrebujú veľké upratovanie na to, aby sa v hniezdach cítili dobre a aby sa do nich vracali. Pod vedením odborníkov, hniezda v našej dedine boli obnovené v roku 2018.

  • Tvorba lokalít s potravnou ponukou

Základné informácie

Bocian biely-Ciconia cicona-Fehér gólya

Výška: samec 90 cm, samička 80 cm
Váha: samec 2,9 – 4,4 kg, samička 2,7 – 3,9 kg
Dĺžka zobáka: samec 16 –20 cm, samička 14 –19 cm
Dĺžka tela: samec 110 cm, samička 100 cm
Rozpätie krídiel: samec 200 cm, samička 190 cm
Sfarbenie: biely s čiernymi letkami
Farba očí: tmavohnedá
Farba zobáka: červená
Farba nôh: červená
Hlasový prejav: klepotanie zobákom, syčanie
Pohlavná zrelosť: v treťom roku života
Dĺžka života: podľa okolností 8 -10, max. 27 rokov
Rozlíšenie samca od samice: mohutnejší vzrast, širší koreň zobák

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom žijúcim v blízkosti ľudí. Svoje objemné hniezda stavajú bociany na komínoch, budovách a stĺpoch elektrických vedení v osídlenej krajine. Bociany žijú v našich dedinách a mestách už viac ako 150 rokov. Patria medzi typické sťahovavé vtáky. Zimoviská sa nachádzajú v subsaharskej Afrike. Počet bocianov v minulosti výrazne klesol. V súčasnosti ich ohrozuje naďalej ničenie mokradí a lúk, intenzívne poľnohospodárstvo a nebezpečie zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch smrti. Na Slovensku hniezdi 1260 až 1350 párov bocianov bielych. Vroku 2014 prebieha medzinárodné sčítanie bocianov bielych v celom areáli rozšírenia.

Hniezdenie bocianov začína v apríli. Bociany vychovajú v priemere 2 až 4, zriedkavejšie 1, 5 či 6 mláďat. Hniezda si stavajú na komínoch, strechách budov, elektrických stĺpoch a dnes už zriedkavo aj na stromoch. Hniezdo využívajú dlhé roky a tak sa z neho stáva objemná stavba. Mláďatá sa liahnu od polovice mája. Hniezdo opúšťajú koncom júla a začiatkom augusta, kedy sa hneď vydávajú na migráciu.

Potrava bocianov: kobylky, lúčne koníky, jašterice, mláďatá iných vtákov či hraboše vyhľadávajú na lúkach a pasienkoch, v mokradiach lovia drobné rybky, žaby a vodný hmyz.

Pre viac zaujímavých informácií a obsahu nájdete na: http://www.bociany.sk/

V nasledovnom dokumente nájdete najaktuálnejšie informácie o bociana bieleho na našom území z roku 2020.

Bocian biely – vták roka 2014