Ako vybavíte

Daň z nehuteľností


Poplatky za komunálny odpad

Poplatok – sadzba na osobu na rok 2021 30€ (FO)

Poplatok – podnikatelia 70€ paušál na rok /smetná nádoba

Daň za psa

5€/pes za rok

Zverejnené 11. apríla 2021.
Upravené 13. júla 2021.