Ako vybavíte

11.4.2021 zverejnil/a obcms_admin. Aktualizované 13.7.2021.

Daň z nehuteľností


Poplatky za komunálny odpad

Poplatok – sadzba na osobu na rok 2021 30€ (FO)

Poplatok – podnikatelia 70€ paušál na rok /smetná nádoba

Daň za psa

5€/pes za rok